HOME
fotofotofotofotofoto

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor een betere levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezinnen.  

 Welke initiatieven neemt het Kinderkankerfonds?

  • Hulp voor gezinnen van kinderen en jongeren met kanker.
     
  • Ondersteuning van de kinderkankerafdelingen.

  • Gespecialiseerde thuiszorg voor ernstig zieke kinderen (Koester).

  • Opvang van broers en zussen tijdens de bezoekuren (deLIEving).

  • Steun aan wetenschappelijk onderzoek.
     
  • Activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker en voor hun ouders, grootouders, broers en zussen.

Deze werking is alleen mogelijk dankzij vele sympathisanten die ons steunen met sponsoring in de vorm van giften, legaten en acties.

Bekijk de lopende acties van onze sympathisanten.

Overzicht van de activiteiten georganiseerd door vzw Kinderkankerfonds kan u hier vinden: Activiteiten in het vooruitzicht  

 

***   Actie in de kijker    ***

 

Op 26 juli gaat het Kinderkankerfonds met het project deLIEving van bezieler Prof. Benoit de lucht in op de ballonmeeting in Eeklo. Het wordt geen gewone vlucht maar in de ballon zal de patiëntenvereniging een boodschap de wereld insturen. U vraagt zich misschien af; "wat staat die beer daar bij te doen?" Pierre on air is de mascotte die als reporter/piloot wordt meegenomen en telkens het verhaal zal vertellen.

Daarvoor hebben wij een facebookpagina aangemaakt. Hoe meer "vind ik leuk's" deze pagina krijgt, hoe breder het draagvlak wordt. Mogen wij ook op uw steun rekenen?

https://www.facebook.com/delievingkinderkankerfonds?ref=hl

Maatschappelijke zetel: Kinderkankerfonds vzw - W. Van Nassaustraat 4 - 9000 Gent - info@kinderkankerfonds.be
0435.139.822 RPR Gent - BNP IBAN: BE31 2850 3053 8255-BIC GEBABEBB of KBC IBAN: BE31 7370 1124 3555-BIC KREDBEBB
Gemaakt in de Webfabriek