Presentatie dichtbundel Spiegel

Doorlopend

In samenwerking met uitgeverij "Het beleefde genot", diensten voor cultuur en toerisme, OCMW, Letterkundige Kring Kerklommer en Davidsfonds presenteert de Bibliotheek Canticleer De Haan de dichtbunder "Spiegel" van Riet Vanhaecke.

Spiegel
 
Nog even
 
blijf ik leven
 
in mijn kind.
 
Zij is mij
 
ik ben haar.
 
Alleen,
 
zij weet het niet.
 
Zij heeft geen tijd
 
voor dromerij.
 
Haar kleine meisje
 
is een beetje haar,
 
een beetje mij.
 
Zij weet het niet.
 
Zal zij ouder,
 
wijzer, teder
 
voelen wat ik voel,
 
weten: zij is weg
 
en toch, zij blijft
 
in mij nog leven.