Voetbalman

Terug

'Voetbalman - Fan voor een dag' is het verhaal waarin Jan Vochten uit Lier honderden voetbalvelden afstruint om een golf van positiviteit en nederigheid te bekomen in de megalomane voetbalwereld.

Het opzet is simpel: Jan plant een bezoek aan alle 152 Belgische prof- en amateurclubs. Daarnaast richt hij zijn blik op de 179 voetbalteams in de Antwerpse provinciale reeksen. Hij laat zich hierbij graag gratis uitnodigen door elke voetbalclub. De waarde van het inkomticket wordt door de Voetbalman integraal doorgestort naar vzw Kinderkankerfonds. Naast de 331 clubs waarvan sprake, wil Jan ook onze voetballende dames niet ongemoeid laten, en plant hij ook een offensief in het Nederlandse betaalde voetbal. De bijdrages die de verzameling van clubs leveren door tickets te schenken, zullen na een optelsom een bescheiden maar mooi bedrag vormen voor vzw Kinderkankerfonds. De clubs kijken hierdoor  verder dan de rivaliteit en concurrentie en verbinden zich met elkaar in een wolk van positiviteit en samenhorigheid. Het voetbal verenigt zich als het ware inde strijd tegen kinderkanker. 

Volg zeker de Facebook-pagina of neem een kijkje op de website van 'Voetbalman - Fan voor een dag'.