Koester maakt thuiszorg mogelijk

Zieke kinderen in het ziekenhuis willen niets liever dan thuis zijn. Via Koester kan dit.

De alles overheersende behoefte voor zieke kinderen om weer thuis te kunnen zijn is de grote motivatie geweest om dit thuiszorgproject te realiseren. Midden de jaren ’80 werd de eerste aanzet gegeven om deze palliatieve thuiszorg voor kinderen met kanker mogelijk te maken.

Een goed onderbouwd en professioneel thuiszorgproject kreeg pas een reële kans begin jaren ’90. Er werd een passende naam gezocht en gevonden: KOESTER, een letterwoord voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie, maar bovenal ook een woord met een duidelijke betekenis.

KOESTER maakt dus vooral mogelijk dat de verderzetting van de behandeling zoveel als mogelijk thuis kan doorgaan. Via dit project bieden we ook thuisbegeleiding en specifieke psychosociale zorgen aan kinderen met kanker.

KOESTER is het type voorbeeld van hoe de transmurale zorg er kan uitzien en kan dit alleen uitvoeren door zeer goed samen te werken met bestaande eerstelijnsgezondheidszorg.

Het Koester-team

Koester bestaat uit 4 verpleegkundigen, kinderoncologen, kinderpsychologen en een sociaal verpleegkundige. De verpleegkundigen zijn in een beurtrol 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Zij kennen de kinderen al van het ziekenhuis en geven thuiszorg op vraag van de ouders en de arts.

Welke zorgen biedt het Koester-team?

  • Curatieve zorg - zorg voor kinderen in behandeling: catheterzorg, intraveneus toedienen van antibiotica, beschikbaar stellen van medisch materiaal... Hierdoor kunnen een aantal zorgen thuis verstrekt worden zodat het kind minder in het ziekenhuis moet opgenomen worden. We organiseren en coördineren alle zorg samen met onder meer thuisverpleegkundigen en de huisarts.
  • Palliatieve zorg - zorg voor kinderen in palliatie: Het vermijden van een heropname in het ziekenhuis in deze palliatieve fase maakt dat het kind kan verblijven in de geborgenheid van zijn eigen gezin en dus minder gescheiden is van zijn ouders, broertjes en zusjes. Niet alleen het gezinsleven maar ook het contact met de familie en de buurt blijft beter lopen. Met de professionele kennis kunnen we beter comfort aanbieden, de pijn bestrijden en geven de nodige psychologische ondersteuning.
  • Postpalliatieve zorg - zorg na overlijden: opvang en begeleiding van een gezin na het overlijden. Voor deze gezinnen organiseren we twee keer per jaar ook een ontmoetingsmoment met lotgenoten.

Koester is een onmisbaar onderdeel van de totaalzorg die het Kinderkankerfonds aan kinderen met kanker verleent.

20 jaar na de opstart van dit project heeft de Overheid Gezondheidszorg gerealiseerd dat dit project nog steviger in het veld staat. Sinds 2010 is er een partiële structurele financiering voor deze Pediatrisch Liaison Functie die niet alleen functioneert voor kinderen met kanker maar eveneens instaat voor het thuiszorgproject van andere chronisch zieke en palliatieve kinderen. KOESTER werd trouwens een voorbeeld project in heel België en zelfs ook in het buitenland.

Naast de partiële structurele financiering door de Overheid blijft dit project evenwel sterk afhankelijk van vzw Kinderkankerfonds. De tussenkomst van vzw Kinderkankerfonds gaat naar meerdere aspecten maar het meest belangrijke ondersteuning gaat het kind en het gezin zelf. Het verzorgingsmateriaal, de thuis-medicatie, de sondevoeding ondersteuning, de speciale apparatuur en talrijke andere zaken worden volledig gefinancierd door vzw Kinderkankerfonds. Ook blijft de vzw Kinderkankerfonds bijkomend verpleegkundig personeel inschakelen.

Meer activiteiten

Noctiluca

Op vakantie gaan met een kind met kanker is vaak niet vanzelfsprekend. Noctiluca begrijpt de moeilijke situatie van deze gezinnen. Twee appartementen aan de Belgische kust maken het voor deze gezinnen toch mogelijk om er even tussenuit te gaan.

Meer info

Wetenschappelijk onderzoek

Eén van de doelen van vzw Kinderkankerfonds is wetenschappelijk kankeronderzoek steunen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat onderzoek cruciaal is en blijft in de strijd tegen kinderkanker.

Meer info

Adoweekends en adokampen

Jongeren met kanker hebben soms nood aan contact met leeftijdsgenoten met een gelijkaardige levenservaring. Tijdens adoweekends en -kampen ontmoeten ze elkaar, kunnen ze elkaar ongeremd vragen stellen, zorgen delen, en voelen zich begrepen en erkend.

Meer info