In naam van de kinderen, hun ouders en het voltallige team van vzw Kinderkankerfonds willen wij alle actievoerders van harte bedanken voor de vele acties in het kader van Music for Life. Ook in 2017 hebben talloze verenigingen, vrijwilligers, sympathisanten,… acties op poten gezet of gesteund en werden er vele plaatjes aangevraagd.

Minister-President Bourgeois heeft in naam van de Vlaamse Regering een schitterende gift overgemaakt op de laatste dag van de Warmste Week. 
Vzw Kinderkankerfonds ondersteunt de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen met kanker en zorgt eveneens voor de verbetering van de sociale situatie van de betrokken kinderen en gezinnen. We kunnen dit o.a. realiseren door belangrijke zorg-, begeleiding- en ontspanningsinitiatieven zoals het thuiszorgproject KOESTER, de speel- en leefruimte 'deLIEving' voor broers en zussen en Studio Nona met spelbegeleiding voor kinderen die langdurig thuis verblijven. Vzw Kinderkankerfonds zorgt ook voor financiële steun aan de gezinnen. Jaarlijks worden meer dan honderdvijftig gezinnen in de zorg en de behandeling gesteund.
Onze vereniging zet zich ook sterk in voor het bekomen van betere genezingskansen van kinderen met kanker via de ondersteuning van fundamenteel, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. De degelijke en betrouwbare stappen in de genezingskansen zijn volledig afhankelijk van een wetenschappelijke benadering.