Informatie

Graag nodigen we jullie uit op onze jaarlijkse ontmoetingsdag, die zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari 2020 in Creatiehuis Kopergietery.

Deze ontmoetingsdag brengt ouders, grootouders, broers en zussen van een overleden kind samen. Ook hulpverleners, die betrokken waren in de zorg voor het kind, zullen aanwezig zijn. Samen proberen we op die dag ruimte te scheppen om te praten, te luisteren, stil te staan, verbinding te zoeken, te gedenken. Dit jaar kiezen we voor een bijzondere invulling: op onze vraag brengt de Kopergietery opnieuw haar voorstelling "De koningin is verdwenen". De beeldende en muzikale vertelling neemt het publiek mee in het verhaal van Prinses Anna. Verschillende thema's komen aan bod: communicatie, rouw, verdriet, troost (zoeken bij elkaar), het lot, herinneren,...

U kan zich hier inschrijven om deel te nemen!