Kinderen die wegens hun ziekte niet meer kunnen deelnemen aan het gewone leven, dreigen het contact met leeftijdsgenootjes en hun leefwereld voor een stuk te verliezen. Spelbegeleiding aan huis geeft hen de kans om weer volop kind te zijn.

Gezinnen met een ernstig ziek kind worden ingelicht door het ziekenhuisteam en het aanbod wordt opgestart door de coördinator van het Kinderkankerfonds. Samen wordt er gekeken welke spel- en ontspanningsactiviteiten wenselijk en mogelijk zijn.

Deze activiteiten worden verzorgd door pedagogisch medewerkers, creatief therapeuten, goochelaars, clowns, muzikanten, vertellers, kunstenaars,... allemaal mensen met ervaring met ernstig zieke kinderen.

Meer info? Bekijk hier de folder of het artikel uit Raakpunt, het driemaandelijks magazine van onze vereniging.