Kinderen die wegens hun ziekte niet meer kunnen deelnemen aan het gewone leven, dreigen het contact met leeftijdsgenootjes en hun leefwereld voor een stuk te verliezen. Spelbegeleiding aan huis geeft hen de kans om weer volop kind te zijn.

Gezinnen met een ernstig ziek kind ingelicht door het ziekenhuisteam en het aanbod wordt opgestart door de coördinator van vzw Kinderkankerfonds. Samen wordt er gekeken welke spel- en ontspanningsactiviteiten wenselijk en mogelijk zijn.

Deze activiteiten worden verzorgd door pedagogisch medewerkers, creatief therapeuten, goochelaars, clowns, muzikanten, vertellers, kunstenaars,... allemaal mensen met ervaring met ernstig zieke kinderen. Dit project wordt gefinancierd door onze vereniging.

Meer informatie? Bekijk hier de folder of het artikel uit Raakpunt, het driemaandelijks magazine van onze vereniging. Ook in 2018 verscheen een uitgebreid artikel over de werking van Studio Nona in Raakpunt.