Neem ons op in je testament

Akkoord, leuk is het niet, en toch is het goed om na te denken over wat er met je geld gebeurt de dag dat je er niet meer bent. Misschien schenk je het graag aan een goed doel zoals het Kinderkankerfonds? Dat kan in de vorm van een legaat, een bijzonder fiscaal voordelige formule is het duolegaat.

Er bestaan 3 soorten:

  • Bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een som geld of een precies omschreven goed zoals een huis.
  • Legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen. Bijvoorbeeld een vierde van de goederen of alle onroerende goederen.
  • Algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die je bij je overlijden nalaat. Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen, maar enkel de rest van de nalatenschap waarover je niet op een andere wijze hebt beschikt, bij bijzonder legaat.

Meer info? Bekijk onze folder.